DE BURGGRAVETRAPPERS VZW
Made by Mario
                       Clubreglement                   Algemene regels en verplichtingen eigen aan het reglement 1. De vereniging is gesticht in 1994 onder de naam “de Burggravetrappers” en heeft tot doel, wekelijks, op recreatieve wijze te fietsen. 2. Het bestuur bestaat uit : Voorzitter : Boone Jeroen Ondervoorzitter : Van de walle Luc Penningmeester : Dossche Mario Secretaris : Dierkens Andy Bestuurslid : Lambrecht Herbert 3. Om lid te worden van de vereniging moet men de minimum leeftijd van 8 jaar hebben en als fietsend lid minimum 12 jaar. Men moet zich ook engageren om aan de vooropgestelde gemiddelde snelheid te kunnen fietsen. Men moet een aanvraag richten tot het bestuur. Deze laatste beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag en het bestuur is niet verplicht zich te rechtvaardigen in geval van weigering. 4. Elk lid betaald jaarlijks lidgeld  (incl. Cycling Vlaanderen Vergunning = 33€ in 2024)   55€: voor een fietsend lid 22€: voor een fietsend gezinslid 10€: niet-fietsende gezinsleden kunnen aansluiten enkel voor de verzekering (=familievergunning en deze is ook geldig voor de fietsende gezinsleden) Elk nieuw fietsend lid betaald bij aansluiting 125 € inclusief zomerpakket (koerstrui korte mouwen, koerstrui lange mouwen, korte koersbroek), inclusief lidgeld. Nieuwe leden die binnen 2 jaar de club verlaten verbinden zich ertoe een bijdrage voor de kledij te betalen.   5. Elk lid kan aan de hand van het persoonlijk ‘Rittenblad’ zijn gefietste ritten van het lopende seizoen bijhouden. Hiermee kunnen punten verdiend worden: 3 punten: voor elke meegefietste clubrit op zondag (apart fietsen op een zondag is geen clubrit !) 2 punten: voor een gefietste rit bij een bond 1 punt: voor elke gefietste weekrit (dit geldt ook voor de weekrit van de club) Maximaal 3 ritten per week kunnen ingebracht worden. De waarde is momenteel 3p = 1€. Voorwaarde is dat je al uw ritten fietst in de kledij van de club Nieuwe leden kunnen het eerste jaar geen punten verdienen. 6. Elk lid wordt verondersteld zijn kledij in onberispelijke staat te houden, zodat de naam van de club in ere wordt gehouden. Bij beschadiging of verlies moet het betrokken lid zelf instaan voor vernieuwing van zijn kledij. Nieuwe kledingstukken kunnen bekomen worden bij de club. 7. Elk lid dat deelneemt aan een fietstocht is verplicht de kledij eigen aan de club te dragen. Hij zal zich steeds fatsoenlijk gedragen. Het dragen van een valhelm is verplicht. Bij grove overtredingen kan het bestuur sancties nemen naar de betrokkene. Tijdens een fietstocht zal men steeds in groep blijven. Bij een defect zal iedereen wachten. Er wordt gefietst onder het motto  ”samen uit, samen thuis” 8. Afval van allerlei aard (vervangen onderdelen, verpakkingen,…..) worden niet langs de openbare weg gegooid maar worden meegenomen naar huis (behalve biologische afbreekbare producten zoals restafval van fruit). 9. Door lid te worden verbindt men er zich toe jaarlijks 500 km met clubkledij te fietsen.  DOWNLOAD HET REGLEMENT

BIJGEWERKT OP 10/06/2024

DE BURGRAVETRAPPERS VZW
Made by Mario
CLUBREGLEMENT
          Clubreglement        Algemene regels en verplichtingen eigen aan het reglement 1. De vereniging is gesticht in 1994 onder de naam de Burggravetrappers” en heeft tot doel, wekelijks, op recreatieve wijze te fietsen. 2. Het bestuur bestaat uit : Voorzitter : Boone Jeroen Ondervoorzitter : Van de walle Luc Penningmeester : Dossche Mario Secretaris : Dierkens Andy Bestuurslid : Lambrecht Herbert 3. Om lid te worden van de vereniging moet men de minimum leeftijd van 8 jaar hebben en als fietsend lid minimum 12 jaar. Men moet zich ook engageren om aan de vooropgestelde gemiddelde snelheid te kunnen fietsen. Men moet een aanvraag richten tot het bestuur. Deze laatste beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag en het bestuur is niet verplicht zich te rechtvaardigen in geval van weigering. 4. Elk lid betaald jaarlijks lidgeld  (incl. Cycling Vlaanderen Vergunning = 33€ in 2024)   55€: voor een fietsend lid 22€: voor een fietsend gezinslid 10€: niet-fietsende gezinsleden kunnen aansluiten enkel voor de verzekering (=familievergunning en deze is ook geldig voor de fietsende gezinsleden) Elk nieuw fietsend lid betaald bij aansluiting 125 € inclusief zomerpakket (koerstrui korte mouwen, koerstrui lange mouwen, korte koersbroek), inclusief lidgeld. Nieuwe leden die binnen 2 jaar de club verlaten verbinden zich ertoe een bijdrage voor de kledij te betalen.   5. Elk lid kan aan de hand van het persoonlijk ‘Rittenblad’ zijn gefietste ritten van het lopende seizoen bijhouden. Hiermee kunnen punten verdiend worden: 3 punten: voor elke meegefietste clubrit op zondag 2 punten: voor een gefietste rit bij een bond 1 punt: voor elke gefietste weekrit (dit geldt ook voor de weekrit van de club) Maximaal 3 ritten per week kunnen ingebracht worden. De waarde is momenteel 3p = 1€. Voorwaarde is dat je al uw ritten fietst in de kledij van de club Nieuwe leden kunnen het eerste jaar geen punten verdienen. 6. Elk lid wordt verondersteld zijn kledij in onberispelijke staat te houden, zodat de naam van de club in ere wordt gehouden. Bij beschadiging of verlies moet het betrokken lid zelf instaan voor vernieuwing van zijn kledij. Nieuwe kledingstukken kunnen bekomen worden bij de club. 7. Elk lid dat deelneemt aan een fietstocht is verplicht de kledij eigen aan de club te dragen. Hij zal zich steeds fatsoenlijk gedragen. Het dragen van een valhelm is verplicht. Bij grove overtredingen kan het bestuur sancties nemen naar de betrokkene. Tijdens een fietstocht zal men steeds in groep blijven. Bij een defect zal iedereen wachten. Er wordt gefietst onder het motto  ”samen uit, samen thuis” 8. Afval van allerlei aard (vervangen onderdelen, verpakkingen,…..) worden niet langs de openbare weg gegooid maar worden meegenomen naar huis (behalve biologische afbreekbare producten zoals restafval van fruit). 9. Door lid te worden verbindt men er zich toe jaarlijks 500 km met clubkledij te fietsen.  DOWNLOAD HET REGLEMENT